Skapa.html
Skapa MorgondagenSkapa.html

Nu har FunCity 2030 startat!


21 klasser har anmält sig och det innebär att ca 400 skolelever är med och skapar framtidens samhälle.


FunCity 2030 är en tävling med sikte mot framtiden för elever i låg/

mellanstadiet och högstadiet i Uppsala! Framtidens samhälle?

Hur lever vi 2030? Vad är vi på väg mot? Hur bor vi 2030?

Hur vill du att framtidens samhälle ser ut? Hur kan vi få miljövänlig energi?

Framtidens transportmedel? Hur transporterar du dig 2030?

Smarta samhällslösningar 2030?


Skapa ditt framtida samhälle med  utgångspunkt i Funboområdet eller

eget valt område.


Reglerna är enkla


• Tävlingens Tema är Framtidens samhällsbyggande


• Tävlingen är öppen för låg/mellanstadiet och högstadiet i alla skolor i 

   Uppsala kommun. Anmälan senast 13 februari.


• Deltagandet sker klassvis. Även klasser med integrerade årskurser är 

   välkomna. Tävling sker under mars-april.


• Tävlingsbidraget består av högst 2 affischer med ord och bild. Affischen   

   får inte innehålla material där upphovsrätten hindrar mångfaldigande.


• Tävlingsbidraget lämnas in senast 8 maj till Stadshusets reception.


• Tävlingsbidraget bedöms av en jury utifrån kriterierna:

   Hållbart tänkande– socialt, ekologiskt och ekonomiskt

   Nytänkande/kreativitet

   Miljö/klimat tänkande


• Tävlingsbidragen ställs ut i Uppsala i maj/juni


• Bland tävlingsbidragen utses 3 vinnare per kategori: låg/mellanstadiet 

   samt högstadiet. Pris delas ut i samband med Världsmiljödagen 5 juni.LÄRARE!


Tävlingsmaterial

Ett tävlingsmaterial skickas ut under vecka 9, som innehåller en lärarhandledning och

ett  föreslaget arbetsområde vid Funbo, just nu aktuellt med en översiktsplan.


Tävlingsunderlaget utgörs av karta, flygfoto, foton på plats, som erhålls av

tävlingsarrrangören förutsatt att klassen väljer Funbo som arbetsområde. Väljer klassen

att arbeta med något annat område ansvarar klassen själv för inhämtande av material,

men du får i tävlingsmaterialet info om var du hittar kartor och metodbeskrivning.


Se även Tävlingsmaterialsidan.


Seminarium

Anmälda lärare erbjuds ett eftermiddags-seminarium i början av mars, med guidad

busstur i Funbo och avslutning på herrgården i Lövsta, då man har möjlighet att ställa

frågor.


Mentorer

Det kommer finnas tillgång till mentorer, till exempel arkitekter, samhällsplanerare och

ingenjörer, som kan ställa upp som bollplank och kunskapsresurser, även eventuellt

besök i klassen, under tävlingsperioden.


Arbetssätt

Sättet att arbeta i tävlingen är fritt. Samarbete är dock en viktig del i arbetet. Man kan

arbeta med teckningar och text. Eller så kan man välja att arbeta med modeller som

sedan fotograferas till inlämningsplanschen. Modellen kan sedan ställas ut i skolan.


Gör så här:


1. Er skolklass anmäler sig senast 13 februari till petra.pertoft@a5ab.se

    med uppgifter om:

     • Klass

     • Skola

     • Kontaktuppgifter till lärare


2. Som lärare erhåller du därefter ett tävlingsmaterial v 9 samt erbjuds ett 

    eftermiddags- seminarium i början av mars, dessutom får du tillgång till  

    mentorer under tävlingen.


3. Ni visar era tankar och idéer på högst 2 affischer (70x100 cm, stående format)

    med ord och bild. Har ni gjort en modell, fotografera av den och fäst bilden på

    affischen lämna inte in modellen.


4. Affischerna lämnas in senast 8 maj, i Stadshusets reception.


Bedömning

Bedömning sker av en jury med representanter från arrangörerna.

Bidragen bedöms utifrån idéerna , ej förmågan – avhängigt av den stora

bredden i åldrar.


Jurykriterier:


     • Hållbart – socialt, ekologiskt och ekonomiskt

     • Nytänkande/kreativitet

     • Miljö/klimat


Tävlingen arrangeras av Tengbom A5, Sh-bygg och Uppsala kommun.


Info om FunCity 2030 i pdf-format:


Att ladda hem och/eller skriva ut.

Infoblad.pdf

Frågor och kontakt:

Frågor om tävlingen ställs till:
petra.pertoft@a5ab.semailto:petra.pertoft@a5ab.seshapeimage_12_link_0
FunCity tävlingsmaterialfuncity_material.html

Mentorer i FunCity 2030 är:


SLU samt Fritids- och naturkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Landstinget,

Uppsala Universitet, Uppsalahem, Kommunledningskontoret,

Uppsala produktion vård och bildning och Werket arkitekter AB
FunCity 2030 drivs och arrangeras av Sh bygg, A5 Tengbom,

SLU och Uppsala kommun.