Välkommen till Skapa Morgondagen!


Skapa Morgondagen har sitt ursprung i Uppsalas firande av 300-årsminnet av Linné

under 2007 och har initierats i samarbete mellan Sh bygg, Uppsala kommun, SLU

och Uppsala universitet.


Syftet med Skapa Morgondagen är att verka för en långsiktigt hållbar utveckling av

Uppsala genom att bidra till en aktiv dialog mellan Uppsalas medborgare, Uppsala

kommun, SLU, Uppsala universitet och bygg- och fastighetssektorn samt genom att

initiera och driva gemensamma projekt.


Skapa Morgondagen administreras av Sh bygg och välkomnar alla företag och

organisationer som vill bidra till utvecklingen av bygg- och fastighetssektorns

gemensamma plattform för ett långsiktigt hållbart Uppsala.


Om du eller ditt företag vill engagera er i Skapa Morgondagen, föreslå ett projekt

eller någon aktivitet är du varmt välkommen att ta kontakt med oss via

info@skapamorgondagen.se.


funcity_2030.html
FunCity 2030funcity_2030.html
Skapa Morgondagen

Tvådagarskonferensen i Linnéanum, 2007

Pågående och kommande aktiviteter

Genomförda aktiviteter


Hur blir Uppsala världsledare i hållbart samhällsbyggande?


Denna fråga belystes på ett eftermiddagsseminarium som Skapa Morgondagen

arrangerade 20 november 2008. Seminariet hölls i Uppsala Konsert & Kongress och

samlade ca 70 deltagare. (länk till programmet för seminariet)


Hur kan bygg- och fastighetssektorn bidra till ett långsiktigt hållbart

Uppsala?

Detta diskuterades på två efterföljande workshops i juni 2008 som arrangerades av

Skapa Morgondagen och som samlade ca 30 diskussionsglada representanter för

Uppsalas företag och myndigheter.


Under 2007 anordnades även ett 2 dagars seminarium i Linneanum, där närmare

100 representanter från universitet och högskolor, näringsliv, kommun och

myndigheter deltog som föredragshållare och åhörare. These kinds of cartier replica are usually man-made to be able to agreeing to regarding years into the future. Fatigued with the adeptness of one's rado replica sale as a possible purchase.

FunCity2030 – En idétävling om

framtiden för Uppsalas skolungdomar.

Visioner och lösningar för ett hållbart Uppsala


Frukostmöte 20 November 2009 på Eklundshov i Uppsala,


Se pdf: Skapa_M_Frukostmöte.pdf